Veikla

PAGRINDINĖ VEIKLA

Pagrindinė Bendrovės veikla registruota įstatuose - šilumos vartotojų centralizuotas aprūpinimas tiekiama šiluma ir karštu vandeniu (EVRK 2 red. garo tiekimas ir oro kondicionavimas). Bendrovė eksploatuoja 17 katilinių (bendra instaliuota galia 36,8 MW).

Nuo 2010 m. gegužės mėnesio bendrovė yra karšto vandens tiekėja. 118 daugiabučių namų gyventojai šią paslaugą perka iš bendrovės, o kitų 3 daugiabučių namų gyventojai pasirinko 2-ą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Karšto vandens tiekėjas turi įrengti, prižiūrėti ir organizuoti karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų patikrą. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T1-180 nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų mokestį 1,16 euro ct. per mėnesį vartotojui ir užtikrino karšto vandens tiekimo paslaugos tęstinumą.

KITA VEIKLA

UAB „Plungės šilumos tinklai" teikia kokybiškas pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros paslaugas. Bendrovė šiuo metu atlieka 146 Plungės miesto daugiabučių namų šilumos punktų, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacinę priežiūrą. Priežiūra atliekama pagal sutartis su pastatų Valdytojais. Visais klausimais susijusiais su šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra reikia kreiptis į daugiabučių namų aptarnavimo padalinį telefonu +370 448 54760.

 

Darbai, kuriuos privalo atlikti prižiūrėtojas

Priežiūros tarifai

Priežiūros finansiniai-balansiniai rodikliai:

    2018
m.
2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.
Pajamos Eurai 95075 95152 162529 170017 168149 168357
Sąnaudos Eurai 120000 99235 94005 87088 99665 128484,96
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-180 nustatytas
atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų mokestis 1,16 euro ct. per mėnesį vartotojui. Iki
sprendimo, dalis pajamų buvo skiriama iš sistemų priežiūros tarifo.

 

Atliktų darbų sąrašas:

 

Priežiūros sutarties pavyzdys