Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

2022 m. 2023 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

2023 m. III ketv.

2023 m. IV ketv.

 

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų 
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vadovai 2812 4 2713 4  2874  2478    
Specialistai 1719 10 1867 10  1803  1826  9    
Darbininkai 1367 32 1315 43  1470 29   1496 24     
Valdybos nariai 940 4 1020 4 811 5  723    

    UAB "Plungės šilumos tinklai" valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis 723,00 Eur (5 valdybos nariai)