Darbo užmokestis


Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

2020 m. 2021 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

2021 m. III ketv.

2021 m. IV ketv.

 

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų 
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vadovai 2315 4 2404 4  2404  4  2533  4    
Specialistai 1524 10 1536 11 1549   11 1675   10    
Darbininkai 1054 32 1054 39  1171  30  1225  24    
Valdybos nariai 577 2

    UAB "Plungės šilumos tinklai" valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis 577,00 Eur (2 valdybos nariai)

Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-11 16:04