Darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio atlyginimas EUR

2023 m. 2024 m. I ketv.

2024 m. II ketv.

2024 m. III ketv.

2024 m. IV ketv.

 

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų 
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vidutinis
mėn.
darbo
užmok.

Darbuo-
tojų
skaičius

Vadovai 2674 4 2586 4      
Specialistai 1836 9 1849 9        
Darbininkai 1410 34 1371 39        
Valdybos nariai 847 5 787 5      

    UAB "Plungės šilumos tinklai" valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis 787,00 Eur (5 valdybos nariai)