Viešieji pirkimai
INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS

    Skelbimai apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis

       Informaciją apie mažos vertės pirkimo sutartis, sudarytas žodžiu, pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalį nuo 2017m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.  skelbti neprivaloma.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

METINIAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI