Teisinė informacijaŠilumos ūkio įstatymas (VŽ 2009, Nr. 111-1111).
Dėl šilumos ūkio plėtros krypčių patvirtinimo (LRV 2004-03-22 nutarimas Nr. 307
Energetikos įstatymas (VŽ, 2002, Nr. 56-2224).
Nacionalinė energetikos strategija (VŽ, 2007, Nr. 11-430). 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (VŽ 2009, Nr. 1-14).
Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai (VŽ 2008, Nr. 59-2250).
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos (VŽ 2003, Nr. 70-3195).
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka (VŽ 2003, Nr. 70-3194).
Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų mastas ir tvarka (VŽ 2003, Nr. 70-3197). 
Šilumos pirkimo pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos (VŽ 2003, Nr. 70-3201).
Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės (VŽ 2003, Nr. 75-3481).
Higienos norma HN 24:2003 (VŽ 2007, Nr. 127-5194).
Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika (VŽ 2008, Nr. 100-3875).
Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodika (VŽ 2003 Nr.81 (1)-3716).
Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitikimo privalomiesiems reikalavimams nustatymo tvarka (VŽ 2003, Nr. 93-4239).
Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės (VŽ 2004, Nr. 12-360).
STR 2.01.01(6):1999 Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 1999 12 13 AM įsakymas Nr.399 (VŽ, 1999, Nr. 107-3120, 2002, Nr. 98-4343)
STR 2.09.02:1998 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 1999 01 18 AM įsakymas Nr.19. (VŽ., 1999, Nr. 13-333, 2002, Nr. 39-1446)
STR 2.09.04:2002 Pastato šildymo sistemos galia.Energijos sąnaudos šildymui. 2002 10 22 AM įsakymu Nr.552 (VŽ., 2002, Nr. 118-5326)
STR 1.12.05:2002 Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka. 2002 07 01 AM įsakymas Nr.351 (VŽ., 2002., Nr.81-3504)
STR 1.12.04:2002 Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas. 2002 04 23 AM įsakymas Nr.201 (VŽ., 2002, Nr. 54-2146)
Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas (VŽ 2003, Nr. 73-3352).
Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymas (VŽ 2006, Nr. 130-4889).
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai:

1. Metodas Nr.1 ir Nr.2
2. Metodas Nr.3 ir Nr.4
3. Metodas Nr.5
4. Metodas Nr.6
5. Metodas Nr.7
6. Metodas Nr.8
7. Metodas Nr.9


Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai :

2010 04 29 Nr.T1-73
Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo (2010-04-29)
Plungės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalūs tarifai (2010-04-29)

2010 04 29 Nr.T1-74
Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros fiksuotų tarifų nustatymo (2010-04-29)
Plungės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros fiksuoti tarifai

2009 11 26 Nr.T1-281
Dėl uždariosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo 2 punkto pakeitimo

2009 10 29 Nr.T1-273
Dėl uždariosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų tiekiamo karšto vandens kainų dedamųjų suderinimo

2009 10 29 Nr.T1-272
Dėl uždariosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo

2009 09 24 Nr.T1-237
Dėl uždariosios akcinės bendrovės Plungės šilumos tinklų tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo

2009 06 25 Nr.T1-178
Dėl karšto vandens tiekimo organizavimo (2009-06-25).

2008 10 31 Nr.T1-200
Sprendimas dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. Sprendimo. Nr. T1-176 dėl uždarosios akcinės bendrovės "Plungės šilumos tinklai" centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatymo" pakeitimo (2008-10-31)

2008 01 31 Nr.T1-15
Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. Sprendimo nr. T1-13-278 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatymo" pakeitimo (2008-01-31)

2007 12 20 Nr.T1-13-278
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatymo (2007-12-20)

2006 12 28 Nr.T1-12-330
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų nustatymo (2006-12-28)

2004 06 25 Nr.T1-9-127
Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo (2004-06-25)

Paskutinį kartą redaguota: 2019-09-08 20:47