Korupcijos prevencija

UAB „Plungės šilumos tinklai", užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas - nustatyti pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus, užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis įmonės veikloje.
Vykdant korupcijos prevenciją reikalinga vartotojų ir visuomenės pagalba. Prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu info@plungessiluma.lt arba pasitikėjimo telefonu  +370 448 72077.
Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą korupcinį atvejį, nurodykite kuo tikslesnius duomenis ir informaciją (veiksmo vietą, laiką, asmens vardą pavardę ar pan.). Būtų malonu, jei nurodytumėte savo kontaktinę informaciją, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.
Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu - už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.