Šilumos suvartojimas mano name

Namo informacija

Miestas Gatvė Namo numeris Šilumos paskirstymo metodas Namo pastatymo data

Namo informacija

Metai Mėnuo Dieno- laipsniai Oro tem- pera- tūra Name suvartotas šilumos kiekis, MWh Geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekis pagal įvadinį skaitiklį (m³) Namo vartotojų deklaruotas karšto vandens kiekis (m³) Priskirtas pagal normatyvą karšto vandens kiekis (m³) Šilumos kiekis, priskirtas geriamam vandeniui šildyti, MWh Perduotas per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis, MWh Šilumos kiekis, priskirtas geriamam vandeniui šildyti, MWh Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, MWh Plotas (m²) Vidutinis šilumos kiekis KWh, tenkantis namo 1 m² naudingojo ploto Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, MWh Bendro- sioms reikmėms KVTS, MWh