Kainos

Nuo 2024 m.  birželio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( kai PVM 9 proc. )

8,24 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,24 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,68 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( kai PVM 9 proc. )

6,02 Eur/m

 

AB Vilniaus šilumos tinklai vaizdo įrašas, kuris padės geriau suprasti, kodėl keičiasi jūsų sąskaita už šildymą ir kas ją sudaro.

        

        Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2024 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. O3E-483 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>
Šilumos kaina

2024 m. birželio mėn. šilumos kaina

Nuo 2024 m. birželio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( kai PVM 9 proc.)

8,24 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,24 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,68 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( kai PVM 9 proc.)

6,02 Eur/m

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2024 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. O3E-483 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2024 m. gegužės mėn. šilumos kaina

Nuo 2024 m. gegužės mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( kai PVM 9 proc.)

8,26 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,26 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,68 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( kai PVM 9 proc.)

5,90 Eur/m

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2024 m. balandžio mėn. šilumos kaina

Nuo 2024 m. balandžio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( be PVM*)

7,78 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,46 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( be PVM*)

6,89 Eur/m

 * PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2024 m. kovo mėn. šilumos kaina

Nuo 2024 m. kovo mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( be PVM*)

8,12 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,8 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( be PVM*)

7,07 Eur/m

 * PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2024 m. vasario mėn. šilumos kaina

Nuo 2024 m. vasario mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( be PVM*)

8,41 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

6,09 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( be PVM*)

7,21 Eur/m

 * PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2024 m. sausio mėn. šilumos kaina

Nuo 2024 m. sausio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( be PVM*)

8,22 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,90 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( be PVM*)

7,12 Eur/m

 * PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. šilumos kainos

2023 m. gruodžio mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. gruodžio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( be PVM*)

8,68 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

6,36 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( be PVM*)

7,35 Eur/m

 * PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. lapkričio mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. lapkričio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( be PVM*)

8,55 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

6,23 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( be PVM*)

7,28 Eur/m

 * PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. spalio mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. spalio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

8,27 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,27 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,68 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,40 Eur/m

 

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

8,21 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,21 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,68 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,37 Eur/m

 

      

      

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

8,31 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,30 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,69 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,42 Eur/m

 

    Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. liepos mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. liepos mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

8,32 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,31 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,69 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,43 Eur/m

Plungės miesto vartotojams liepos mėn. šilumos kaina mažėja 1,17 proc. dėl mažesnės vidutinės svertinės kuro  kainos. 

      

    Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. birželio mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. birželio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

8,41 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,40 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,69 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,48 Eur/m

Plungės miesto vartotojams birželio mėn. šilumos kaina mažėja 4,57 proc. dėl mažesnės vidutinės svertinės kuro  kainos. 

      

    Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. gegužės mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. gegužės mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

8,82 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

5,77 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,73 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,68 Eur/m

Plungės miesto vartotojams gegužės mėn. šilumos kaina mažėja 11,78 proc. dėl mažesnės vidutinės svertinės kuro  kainos. 

      

     

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2023 m. balandžio mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. balandžio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (be  PVM*)

9,17 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

6,85 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM*)

7,78 Eur/m

Plungės miesto vartotojams balandžio mėn. šilumos kaina mažėja 2,87 proc. dėl mažesnės vidutinės svertinės kuro  kainos. 
*PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

 

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>    

2023 m. kovo mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. kovo mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (be  PVM*)

9,62 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

7,30 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM*)

8,01 Eur/m

Plungės miesto vartotojams kovo mėn. šilumos kaina mažėja 10,68 proc. dėl mažesnių vidutinės svertinės kuro ir šilumos įsigijimų kainų. 
*PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

     

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>     

2023 m. vasario mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. vasario mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (be  PVM*)

10,77 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

8,45 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM*)

8,60 Eur/m

Plungės miesto vartotojams vasario mėn. šilumos kaina mažėja 2,09 proc. dėl mažesnės vidutinės svertinės kuro kainos. 
*PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>           

2023 m. sausio mėn. šilumos kaina

Nuo 2023 m. sausio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (be  PVM*)

11,00 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

8,64 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM*)

7,64 Eur/m

Plungės miesto vartotojams sausio mėn. šilumos kaina mažėja 0,72 proc. dėl mažesnės vidutinės svertinės kuro kainos. 
*PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

     

       Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3E-292 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>   

2022 m. šilumos kainos

2022 m. gruodžio mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. gruodžio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (be  PVM*)

11,08 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

8,72 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM*)

7,68 Eur/m

Plungės miesto vartotojams gruodžio mėn. šilumos kaina didėja 0,91 proc. dėl didesnės vidutinės svertinės kuro kainos. 
*PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

    Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>        

2022 m. lapkričio mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. lapkričio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (be  PVM*)

10,98 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

8,62 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM*)

7,63 Eur/m

Plungės miesto vartotojams lapkričio mėn. šilumos kaina mažėja 9,18 proc. dėl mažesnės gamtinių dujų kainos. 
*PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

    Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>       

2022 m. spalio mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. spalio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (be  PVM*)

12,09 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

9,73 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM*)

8,19 Eur/m

Plungės miesto vartotojams spalio mėn. šilumos kaina mažėja 15,34 proc. dėl kainos skaičiavime įvertintos naujos kuro struktūros. 
*PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

    Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>        

2022 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

15,57 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

11,92 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

1,29 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

10,15 Eur/m

Plungės miesto vartotojams rugsėjo mėn. šilumos kaina didėja 20,26 proc. dėl brangiau pirktų žaliavų. 

    Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>         

2022 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

12,33 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

8,95 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

1,02 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

8,49 Eur/m

Plungės miesto vartotojams rugpjūčio mėn. šilumos kaina didėja 11,65 proc. dėl brangiau pirktų žaliavų. 

        Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1735 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2022 m. liepos mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. liepos mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

11,04 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

7,77 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,91 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,84 Eur/m

Plungės miesto vartotojams liepos mėn. šilumos kaina didėja 2,32 proc. dėl brangiau pirktų žaliavų. 

        Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1735 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>      

2022 m. birželio mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. birželio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

10,79 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

7,54 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,89 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,72 Eur/m

Plungės miesto vartotojams birželio mėn. šilumos kaina didėja 6,91 proc. dėl brangiau pirktų žaliavų.

        Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1735 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>       

2022 m. gegužės mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. gegužės mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

10,09 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

6,90 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,83 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,36 Eur/m

Plungės miesto vartotojams gegužės mėn. šilumos kaina didėja 2,43 proc. dėl brangiau pirktų žaliavų.

        Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1735 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>     

2022 m. balandžio mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. balandžio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

9,85 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

6,68 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,81 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,24 Eur/m

Plungės miesto vartotojams kovo mėn. šilumos kaina mažėja 2,16 proc. dėl pigiau pirktų žaliavų.

        Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1735 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2022 m. kovo mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. kovo mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

10,07 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

6,88 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,83 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,35 Eur/m

Plungės miesto vartotojams kovo mėn. šilumos kaina mažėja 2,94 proc. dėl 6 proc. mažesnių palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų.

  

        Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1735 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2022 m. vasario mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. vasario mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

10,38 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

7,16 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,86 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,50 Eur/m

Plungės miesto vartotojams vasario mėn. šilumos kaina didėja 42,73 proc. dėl brangiau pirktų žaliavų ir 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusių naujų šilumos kainų dedamųjų. 

Vadovaujantis 2021-12-23 Nr. O3E-1735 nutarimu „DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO“ Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), Plungės rajono savivaldybės tarybai per 30 dienų nenustačius UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d. ir dedamosios yra pradėtos taikyti skaičiuojant 2022 m. vasario mėn. šilumos kainas.

Vadovaujantis Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2021-12-27 Nr. O3E-1750 nutarimu „DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ nustatytos karšto vandens kainos dedamosios. Sprendimas įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d. ir dedamosios yra pradėtos taikyti skaičiuojant 2022 m. vasario mėn. šilumos kainas.

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1735 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
        Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2022 m. sausio mėn. šilumos kaina

Nuo 2022 m. sausio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

7,27 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

4,61 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,60 ct/kWh

Plungės miesto vartotojams sausio mėn. šilumos kaina didėja tik 0,76 proc. dėl  brangiau pirktų žaliavų. 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

6,11 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>

2021 m. šilumos kainos

2021 m. gruodžio mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. gruodžio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

7,22 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

4,56 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,60 ct/kWh

Plungės miesto vartotojams gruodžio mėn. šilumos kaina didėja tik 1,69 proc. dėl  brangiau pirktų žaliavų. 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

6,08 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>  

2021 m. lapkričio mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. lapkričio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

7,10 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

4,45 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,59 ct/kWh

Plungės miesto vartotojams lapkričio mėn. šilumos kaina didėja 4,66 proc. dėl spalio mėn. brangiau pirktų žaliavų: gamtinių dujų ir biokuro.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

6,02 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>              

2021 m. spalio mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. spalio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

6,78ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

4,16 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,56 ct/kWh

Plungės miesto vartotojams spalio mėn. šilumos kaina didėja 5,25 proc. dėl rugsėjo mėn. brangiau pirktų žaliavų: gamtinių dujų ir biokuro.
Šilumos tiekimo sistemoje neveikiant nepriklausomam šilumos gamintojui, VERT sprendimu keičiasi palyginamųjų šilumos sąnaudų skaičiavimo metodika. Dėl šios priežasties keičiama nustatyta spalio mėn. kaina.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,85 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>             

2021 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

6,44 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

3,85 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,53 ct/kWh

Plungės miesto vartotojams rugsėjo mėn. šilumos kaina didėja 5,16 proc. dėl liepos mėn. brangiau pirktų žaliavų: gamtinių dujų ir biokuro.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,68 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>              

2021 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

6,13 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

3,56 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,51 ct/kWh

Sumažėjus biokuro kainai liepos mėnesį, mažėja šilumos kaina rugpjūčio mėnesiui.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,50 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>                

2021 m. liepos mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. liepos mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

6,23 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

3,66 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,51 ct/kWh

Nors įskaičiuota vidutinė biokuro kaina liepos mėn. padidėjo 12,4 proc. , taikoma šilumos kaina didėja tik 2,6 proc. lyginant su birželio mėn. taikoma kaina.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,57 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>           

2021 m. birželio mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. birželio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

6,07 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

3,51 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,50 ct/kWh

Birželio mėn. taikoma šilumos kaina palyginus su gegužės mėn. mažesnė  0,65  proc. Tai lemia 3,79 proc. mažesnė vidutinė biokuro kaina.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,48 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>           

2021 m. gegužės mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. gegužės mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

6,11 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

3,55 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,50 ct/kWh

Gegužės mėn. taikoma šilumos kaina palyginus su balandžio mėn. mažesnė net 0,21 ct/kWh. Tai lemia net 20,9 proc. mažesnė vidutinė biokuro kaina.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,50 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>        

2021 m. balandžio mėn. šilumos kaina

Nuo 2021 m. balandžio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

6,32 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

3,74 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,52 ct/kWh

Balandžio mėn. taikoma šilumos kaina padidėjo 0,04 ct/kWh, dėl padidėjusios biokuro kainos. Į 2021 m. balandžio mėn. šilumos kainą įskaičiuota vidutinė biokuro kaina – 127,73 Eur/tne. –  net 2,9 proc. didesnė nei į 2021 m. kovo mėn.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,61 Eur/m

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>         

2021 m. kovo mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 m. kovo mėnesį

    Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2021 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc.)

6,28

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,70

PVM 9 proc.

0,52

 

 

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,59 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,99 (Eur/m3)

 

    Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>         

2021 m. vasario mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 m. vasario mėnesį

    Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2021 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc.)

6,27

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,69

PVM 9 proc.

0,52

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,58 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,98 (Eur/m3)

 

    Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>         

2021 m. sausio mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 m. sausio mėnesį

    Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2021 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc.)

6,35

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,63

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,52

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,62 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,04 (Eur/m3)

 

    Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>> 

2020 m. šilumos kainos

2020 m. gruodžio mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. gruodžio mėnesį

        Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. gruodžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,19

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,48

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,51

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,54 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,94 (Eur/m3)

     Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>> 

2020 m. lapkričio mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. lapkričio mėnesį

        Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. lapkričio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,14

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,43

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,51

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,52 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,92 (Eur/m3)

     Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>  

2020 m. spalio mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. spalio mėnesį

        Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,26

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,54

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,52

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,58 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,98 (Eur/m3)

 

     Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>  

2020 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. rugsėjo mėnesį

        Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,14

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

2,52

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,42

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

4,99 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,35 (Eur/m3)

 
      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>  

2020 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. rugpjūčio mėnesį

        Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,17

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

2,54

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,43

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,00 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,36 (Eur/m3)

 
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>

2020 m. liepos mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. liepos mėnesį

        Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,29

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

2,65

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,44

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,06 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,43 (Eur/m3)

 
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>

2020 m. birželio mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. birželio mėnesį

        Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. birželio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,52

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

2,86

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,46

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,19 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,57 (Eur/m3)

 
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 Plungės rajono šilumos kaina >>>

2020 m. gegužės mėn. šilumos kaina
 Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. gegužės mėnesį
        Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. gegužės 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

5,74

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,07

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,47

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,31 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

5,69 (Eur/m3)

 
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2020 m. balandžio mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. balandžio mėnesį

         Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. balandžio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,35

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,63

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,52

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,62 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,04 (Eur/m3)

 
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2020 m. kovo mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. kovo mėnesį

         Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. kovo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,46

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,73

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,53

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,69 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,10 (Eur/m3)

 
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2020 m. vasario mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. vasario mėnesį

       Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. vasario 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,63

pastovioji dedamoji

2,06

kintamoji dedamoji

3,88

papildoma dedamoji

0,14

PVM 9 proc.

0,55

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,78 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,18 (Eur/m3)

 
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>

2020 m. sausio mėn. šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. sausio mėnesį

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2016 m. birželio 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-181 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Euro ct /kWh

Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )

6,67

pastovioji dedamoji

2,17

kintamoji dedamoji

3,95

PVM 9 proc.

0,55

 

 

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

5,80 (Eur/m3)

Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)

6,21 (Eur/m3)

 

       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>