Šilumos ir karšto vandens kainos 2024 m. liepos mėnesį

2024 06 29


Nuo 2024 m.  liepos mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( kai PVM 9 proc.)

10,15 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,87 ct/kWh

kintamoji dedamoji

4,94 ct/kWh

papildoma dedamoji

1,50 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,84 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc. )

6,99 Eur/m

 

      Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2024 m. gegužės 24 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-727 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2024 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. O3E-483.
      Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>