DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS

2024 05 23


Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos

 

Valstybinė  energetikos reguliavimo taryba perskaičiavo ir vienašališkai nustatė UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Po dedamųjų perskaičiavimo šilumos kaina, lyginant su 2024 m. gegužės mėn. patvirtinta kaina, didės 2,08 ct/kWh -  nuo 7,58 ct/kWh iki 9,66 ct/kWh arba 27 proc.

Šį kainos augimą lėmė per 2021 metus bendrovės šilumos kainoje įskaitytas ir faktiškai  suvartotas dujų kiekis, kuris kuro struktūroje  sudarė tik 4,9 proc., kai faktiškas sunaudojimas siekė 62 proc., ir  dėl pasaulį apėmusios energetinių išteklių krizės ženkliai išaugusios gamtinių dujų kainos.

Kitas svarbus faktorius įtakojęs kainos didėjimą – perskaičiuota pastovioji dedamoji dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio.

Perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias bendrovė pradės taikyti nuo 2024 m. liepos 1 d.

UAB „Plungės šilumos tinklai“ administracija