Naujiena


UAB „Plungės šilumos tinklai“ siekia dar labiau atpiginti šilumos kainas

2020 07 16

      Daugelis turbūt pastebėjo jog šią vasarą Plungės mieste šalia A. Jucio, J. Tumo - Vaižganto ir V.Mačernio gatvių vyksta požeminių šilumos perdavimo tinklų modernizavimo darbai.
     Dar pernai, LR Energetikos ministro įsakymu Bendrovės paruoštam šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektui buvo skirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas.  Tais pačiais metais su ES paramos projektus administruojančia Lietuvos verslo paramos agentūra buvo pasirašyta 936 tūkst. eurų investicinio projekto finansavimo sutartis, kurio įgyvendinimui skirta 468 tūkst.  eurų negrąžinama ES fondų parama. 
      Šių investicijų tikslai - sumažinti didelius šilumos tiekimo nuostolius, padidinti šilumos tiekimo patikimumą bei sumažinti avarijų tikimybę.  Tikimės jog įgyvendinę šį projektą šilumos nuostolius modernizuojamose trasose sumažinsime po 426 MWh kasmet, ko pasėkoje bus sutaupyta 37 tonų naftos ekvivalento kuro, reikalingo šiam šilumos kiekiui pagaminti.
   Projekto vykdymo metu nusidėvėjusius, prastai izoliuotus vamzdžius pakeitėme naujais, gamykloje poliuretanu izoliuotais, juos paklojant bekanaliniu būdu. Kai kuriose atkarpose buvo optimizuotas vamzdynų diametras juos sumažinat. Statant naujus vamzdynus kamerose arba vietoje kamerų įrengiamuose šuliniuose buvo keičiamos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji, uždaromoji, drenavimo ir kita būtina armatūra.
   Trasų atnaujinimo darbus planuojame pilnai užbaigti iki šių metų rugpjūčio mėnesio. Dėl remonto darbų laikinai sustabdytas karšto vandens tiekimas visiems vartotojams buvo atnaujintas liepos 14 d. Sutartyje su rangovu yra numatytas pilnas gerbūvio sutvarkymas bei atstatymas tose vietose kur vyko modernizavimo darbai.
    Tuo pačiu norime pasidžiaugti jog Bendrovė jau apsirūpino kuru ateinančiam 2020-2021  šildymo sezonui ženkliai geresnėmis nei ankstesniais metais sąlygomis. Ilgalaikiais kontraktais sudarytais per Baltpool energijos išteklių biržą iš dviejų skirtingų tiekėjų nupirkome 100 proc. šio laikotarpio poreikio, t.y. 1440 tonų naftos ekvivalento (tne) biokuro.
      Baltpool savo apžvalgoje neseniai paskelbė,  jog šių metų birželio mėn. biržoje sudarytų ilgalaikių kontraktų kaina buvo 15 proc. mažesnė nei praėjusių metų atitinkamo laikotarpio. UAB Plungės šilumos tinklai SM2 ir SM1 standarto medienos skiedrų pirkimo sandoriai (su kuro pristatymu nuo spalio iki kovo mėn. lygiomis dalimis) buvo sudaryti atitinkamai po 125 ir 138 € už tne, t.y. net 19 ir 24 proc. pigiau nei praėjusiais metais.
      Reikia pripažinti jog šiuo metu biokuro rinkoje susiklosčiusi situacija yra palankesnė pirkėjams, tačiau tai nesumenkina puikaus, šiais metais iš esmės atnaujintos, Bendrovės Pirkimų tarnybos darbo bei pasiekimų.
     Biokuras šilumos kainos struktūroje yra reikšminga sudedamoji dalis, tad vartotojai artimiausio šildymo sezono metu gali tikėtis dar mažesnės šilumos kainos.
     Taip pat šiais metais buvo nuspręsta nebepratęsti nuomos sutarčių su nepriklausomu šilumos gamintoju UAB „Plungės bioenergija“, tad nuo š. m. birželio 1 dienos Bendrovė iš jo nebeperka šilumos, pati pasigamindama visą reikalingą kiekį.
     Ir toliau ketiname racionaliai planuoti savo investicijas, priimti kitus būtinus sprendimus  bei dėti pastangas siekdami užtikrinti šilumos kainos mažėjimą ateityje.

       Generalinis direktorius                        Arūnas Tamošauskas


2020-07-16 23:10