Naujiena


Spaudos konferencijos metu pateikta informacija

2019 09 28

2019 m. rugsėjo 20 dieną UAB Plungės šilumos tinklai buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo ir Plungės rajono savivaldybės vadovai. Pateikiame spaudos konferencijos metu  UAB Plungės šilumos tinklai vadovo A. Tamošausko pateiktos informacijos santrauką.

 

Pristatyta bendrovės vizija: „GERAI ORGANIZUOTA, SKAIDRIAI VEIKIANTI, NEPRIKLAUSOMA NUO POLITINĖS ĮTAKOS, FINANSIŠKAI STIPRI BENDROVĖ, SUGEBANTI VYKDYTI GERAI APGALVOTAS INVESTICIJAS NUKREIPTAS Į ŠILUMOS KAINOS VARTOTOJAMS MAŽINIMĄ.“

Pateikta šilumos kainos prognozė: „Šildymo kaina artėjančiam  šildymo sezonui mažės ~14 proc. lyginant su praėjusiu ( 2018/2019). Pagrindinės priežastys: (1) dėl  pačios bendrovės ženkliai pigiau nupirkto biokuro  (2) dėl iš nepriklausomo šilumos gamintojo  perkamos šilumos kainos prognozuojamo sumažėjimo.

 

SVARBIAUSI ŠIAIS METAIS ATLIKTI DARBAI:

PARUOŠTA IR VALDYBOJE  PRISTATYTA BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJA. Joje buvo išsigryninti svarbiausi /apleisti tikslai: (1) technologinių nuostolių mažinimas; (2) kuro sąnaudų gamyboje mažinimas; (3) Finansinio pajėgumo rodiklio gerinimas (vienas blogiausių tarp  Lietuvos šilumos tiekimo įmonių).

PARENGTAS VAMZDYNŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTAS.  Investicinio projekto vertė 936 233 eurų, jo įgyvendinimui skirtas 468 116 eurų Europos sąjungos parama. Nueitas ilgas kelias nuo idėjos pristatymo savivaldybėje iki investicinio projekto finansavimo sutarties su LVPA pasirašymo: paruoštas investicinis projektas, užsitikrintas  banko finansavimas ir pasirašyta kredito sutartis, projektas suderintas  Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje, nuimta hipoteka nuo vamzdynų (atnaujinami vamzdynai buvo įkeisti bankams ir LVPA tai nepriimtina). Ir, svarbiausia - mūsų projektas praėjo atranką, nes buvo patenkinta tik 58 proc. visų paraiškų.

 

SUFORMUOTA KURO PIRKIMO STRATEGIJA.   Buvo nuspręsta: atidžiau stebėti medienos kainų tendencijas rinkoje; skaidyti pirkimus į mažesnius/dalinius siekiant pritraukti galimus mažesnius rinkos žaidėjus; pirkimus vykdyti tik per  Baltpool energijos išteklių biržą; tikrinti rinką nedideliais išankstiniais pirkimo pasiūlymais žema kaina pradedant juos teikti gerokai anksčiau prieš šildymo sezoną; prioritetą teikti fiksuotiems pusmetiniams kontraktams, pagal kuriuos pristatymas būtų lygiomis dalimis kas savaitę pradedant spalio ir baigiant kovo mėnesiais. Ji davė vaisių: vidutinė svertinė šiemet įsigyto biokuro kaina yra 154 € / tne. Praėjusią žiemą kaina buvo 265 €.  Rugsėjo mėnesiui  biokuras įsigytas po 138 € / tne.

PARENGTA KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA. Taip pat parengtas jos įgyvendinimo planas. Svarbiausi akcentai:  kyšininkavimo netoleravimas, ne giminaičių bei  partijų „bičiulių“ įdarbinimui, atsiribojimas nuo interesų grupių įtakos, protekcionizmo pirkimuose eliminavimas, įmonės skaidrumo didinimas bei veiklos ataskaitų viešinimas. Ruošiant programą buvo remtasi geriausia kitų ŠTĮ  praktika bei STT rekomendacijomis. Įdiegtas anoniminis pasitikėjimo kanalas, papildomų paslaugų kainoraštis, pagerinta vidinė komunikacija tais atvejais kai trečia šalis elgiasi nederamai ir kt.

PERŽIŪRĖTOS PIRKIMŲ PROCEDŪROS. Perkelta geroji praktika iš ankstesnės mano paties darbo šioje srityje patirties. Fokusai: (1) visų įmonės grandžių darbuotojų nuostatų keitimas siekiant gauti geriausias kainas visur ir visada (2) skaidrūs ir tiksliai pagal įstatymus vykdomi viešieji pirkimai (3) asmeninių piktnaudžiavimų (protekcionizmo) prevencija  (4) būdų kaip kovoti su „monopolistais“ paieška, kūrybiškumo išnaudojimas tokiose specifinėse derybose. (Buhalterinės bei vartotojų apskaitos programų keitimas, anksčiau įsigytos specifinės įrangos remontas, priežiūra ir kt.).  Skatinu maksimaliai naudotis CPO ir CVPIS galimybėmis, netgi dažniau nei reikėtų. Tik dalis sėkmės istorijų: virtualaus IP PBX sprendinio įsigijimas  40 %, apskaitos programos pakeitimas 30%, nuotolinio apskaitos prietaisų valdymo sutarties pratęsimas 15% nuderėtos kainos.

REFINANSUOTA LUMINOR BANKO PASKOLA. Po 4 mėnesius trukusių derybų su bankais bei su tuo susijusių valdymo organų sprendimų bei sutarčių pertvarkymo etapo bendrovė  geresnėmis sąlygomis refinansavo 692 193 eurų banko paskolą. Dėl to:  bus sutaupyta 51 tūkst. eurų palūkanų; nuo hipotekos išlaisvintas bendrovės turtas, tad nuo šiol galime be apribojimų juo disponuoti vykdydami investicinius bei modernizavimo projektus; dvigubai prailginome paskolos grąžinimo terminą (10 m. vietoje 5 m.) - tai kasmet turės po ~75 tūkst. eurų teigiamą įtaką bendrovės piniginiam srautui dėl mažesnių paskolos aptarnavimo kaštų.  Naujasis kreditorius -  Šiaulių bankas.

PAGERINTAS SKOLŲ ADMINISTRAVIMAS. Įdiegta visą eilė naujų priemonių, nukreiptų į bendrovės debitorinių įsiskolinimų sumažinimą. Dalis jų atsinešta iš ankstesnės patirties bankiniame sektoriuje. Nustatyti tikslai, įvesta kasmėnesinė pažangos  atskaitomybė bei jos aptarimas su vadovais. Atsisakyta teisininko, kuris specializavosi skolų išieškojime,  paslaugų.   Gyventojų įsiskolinimas nuo sausio 1 d. sumažėjo 35 proc. nuo 965 TEUR iki 622 TEUR.

DIDINAMAS BENDROVĖS EFEKTYVUMAS. Pastoviai ieškoma  būdų bei priemonių kaip didinti bendrovės efektyvumą, taupyti kaštus. Tai tęstinis procesas. Palaipsniui optimizuojama bendrovės struktūra,  mažinamas darbuotojų skaičius, šiai dienai tai palietė 4 darbuotojus.

PRIIMTAS SPRENDIMAS STABDYTI  KOGENERACINĮ ĮRENGINĮ. Tai tiesiog verslo sprendimas:  atlikus  kaštų naudos įvertinimą nuspręsta atsisakyti elektros gamybos naudojant dujinį kogeneracinį įrenginį. Jo veikimas bus sustabdytas š.m. gruodžio mėn. kai bus suvartotas užsakytas dujų kiekis. Jau paprašėme VERT eliminuoti jo įtaką skaičiuojant ateities bazinę kainą.

ATNAUJINTA BENDROVĖS INTERNETO SVETAINĖ.  Nuo šiol: ji atitinka naujausius reikalavimus; yra draugiškesnė vartotojams; tapo funkcionalesne bei pritaikyta mobiliems įrenginiams; administratoriui  tapo lengviau valdyti jos turinį.

ATSISAKYTA VISŲ BENDROVĖS FIKSUOTOJO RYŠIO TELEFONŲ. Pasirinktas  virtualios  IP PBX sprendinys. Dėl to buvo sutapyti kapitalo kaštai. Taip pat buvo pagerintas  vartotojų aptarnavimas, atsirado galimybė gauti  praleistų skambučių istoriją, atlikti rankinius bei automatinius  peradresavimus, įrašyti telefoninius pokalbius.

 

IŠŠŪKIAI ARTIMIAUSIAI ATEIČIAI

SIEKTI ĮGYVENDINTI TAI  KAS NUMATYTA VEIKLOS STRATEGIJOJE:

(A)Technologinių nuostolių mažinimas; (B) Kuro sąnaudų gamyboje mažinimas. (C) Finansinio pajėgumo gerinimas

BŪTINA PAGERINTI   FINANSINIO PAJĖGUMO RODIKLĮ (FPR):

Bendrovės FPR yra kritiškai blogas: 2018 m. VERT palyginime buvome  paskutiniai; 2019 m. vos viršijome minimalią 1,75 ribą. Tai nuoseklus ir ilgas procesas. Kapitalo injekcijos nesitikime. Lieka tik  kantriai ir nuosekliai siekti tą kapitalą sukaupti patiems ir užtikrinant pelningą veiklą,  kaštų kontrolę, nuostolingų veiklų pertvarkymą/atsisakymą ar kalbėjimąsi su Taryba dėl teisingo  atlygio (įkainio) už kai kurias paslaugas. 

Šiais metais panaudojome visą eilę „finansų inžinerijos“ priemonių (paskolos termino  prailginimas  iki 10 m., naujo kredito grąžinimo pradžios datos  nukėlimas maksimaliai galimam terminui, susigražinto PVM pasilikimas nedengiant investicinio kredito. Visa tai gana ženkliai pagerino įmonės mokumą, piniginius srautus ir šiek tiek  balansą.

2019 pradžioje DEBT/EBITDA bei Nuosavo kapitalo rodikliai yra žemi ir balansuoja ties nepriimtinu lygiu net nevertinant papildomo skolinimo poreikio. Šiandien bankuose turime 6 paskolas,  negrąžintas likutis 1,37 mEUR. Nuo metų pradžios įsiskolinimus bankams sumažinome  348 tūkst. eurų. Tačiau paimsime 665 tūkst. eurų paskolą  trasų modernizavimo projektui įgyvendinti (sutartis jau pasirašyta).

 

BENDRADARBIAVIMAS SU UAB PLUNGĖS BIOENERGIJA. Santykiai yra „pakibę“  ir turi vienaip ar kitaip būti normalizuoti. Nežinau kokiu sutarimu ir forma kol kas, tačiau esu  kalbėjimosi šalininkas. Mums yra svarbu žinoti kokie PBE planai. Jiems taip pat reikalingas aiškumas planuojantis veiklą. Tada mums reikia ruoštis daryti būtinąsias investicijas, ieškoti kapitalo joms arba visapusiškai ruoštis  alternatyvaus plano įgyvendinimui. Reikalingas bendros (PŠT ir savivaldybė) pozicijos išgryninimas ir bendras veikimas. 

ATSKIRŲ CŠT SISTEMŲ SUJUNGIMO KLAUSIMAS.   „Amžinojo klausimo“ ar reikia  sujungti trasas vienoks ar kitoks išsprendimas, padedant tašką atsakymo gale, o ne kitą skyrybos ženklą.

Šioje stadijoje:

(a) Neaišku kokia būtų VERT nuomonė. Pagal dabartines procedūras VERT neteikia išankstinio derinimo jei projektas yra be ES paramos. TES ekspertų nuomone „reikėtų netradicinių būdų ir aukščiausiems savivaldos vadovams siekti susitikimo/aptarimo  su aukščiausio lygmens VERT vadovybe“. Jeigu VERT nepritartų tokiai investicijai – ji  negalės būti perkelta į šilumos tarifą arba kalbat finansiniais terminai „turėtų būti nurašyta“. Tokia rizika yra.

(b) Finansavimas. Reikalinga iš anksto numatyti finansavimą visų etapų. Bendrovė neturi kapitalo, kurį galėtų skirti tokios apimties projekto įgyvendinimui. Finansavimo bankų paskolomis galimybės yra ribotos dėl paskolų aptarnavimui nepakankamo bendrovės pinigų srauto . Bendrovė dirba su labai dideliu finansiniu svertu.

Panašu jog reikėtų rasti galimybių pasidaryti techninį projektą kuris sumažintų neapibrėžtumą dėl investicijų dydžio bei leistų pradėti atsakymų paiešką į aukščiau paminėtus (a) ir (b).

ŽEM. KALVARIJOS KATILINĖS ATNAUJINIMAS. Ji yra fiziškai ir morališkai nusidėvėjusi ir yra kritiškos būklės.

 

Po informacijos pateikimo buvo atsakyta į žiniasklaidos atstovų pateiktus klausimus.

 

Informaciją paruošė gen. direktorius Arūnas Tamošauskas


2019-09-29 23:49