Naujiena


Šilumos ir karšto vandens kainos 2023 m. kovo mėnesį

2023 02 27

Nuo 2023 m. kovo mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina ( be PVM* )

9,62 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

7,30 ct/kWh

PVM 0 proc.

0 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams ( be PVM* )

8,01 Eur/m

Plungės miesto vartotojams kovo mėn. šilumos kaina mažėja 10,68 proc. dėl mažesnių vidutinės svertinės kuro ir šilumos įsigijimų kainų. 
*PVM gyvenamųjų patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti kompensuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

      

        Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2022 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1268 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
       Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>


2023-02-27 10:10