Naujiena


Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 m. birželio mėnesį

2022 05 25

Nuo 2022 m. birželio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

10,79 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,32 ct/kWh

kintamoji dedamoji

7,54 ct/kWh

papildoma dedamoji

0,04 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,89 ct/kWh

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

7,72 Eur/m3 

Plungės miesto vartotojams gegužės mėn. šilumos kaina didėja 6,91 proc. dėl brangiau pirktų žaliavų.

     Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. gruodžio 23 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-1735 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. gruodžio27 d. nutarimu Nr. O3E-1750 .
     Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>


2022-05-25 14:25