Naujiena


Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 m. lapkričio mėnesį

2021 10 26

Nuo 2021 m. lapkričio mėn. bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos:

Šilumos  kaina (kai PVM 9 proc.)

7,10 ct/kWh

pastovioji dedamoji

2,06 ct/kWh

kintamoji dedamoji

4,45 ct/kWh

PVM 9 proc.

0,59 ct/kWh

Plungės miesto vartotojams lapkričio mėn. šilumos kaina didėja 4,66 proc. dėl spalio mėn. brangiau pirktų žaliavų: gamtinių dujų ir biokuro.

Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)

6,02 Eur/m3 

            Šilumos ir karšto vandens kainos nustatytos vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 .

          Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Plungės rajono šilumos kaina >>>


2021-10-26 09:01