Naujiena


Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m. liepos mėnesį

2020 06 25

 Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2019 m. gruodžio  19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-299 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai" tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-790 nuo 2020 m. liepos 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos:
Euro ct /kWh
Vienanarė kaina (kai PVM 9 proc. )   5,29
       pastovioji dedamoji   2,06
       kintamoji dedamoji   2,65
       papildoma dedamoji   0,14
       PVM 9 proc.   0,44
Karšto vandens kaina gyventojams (kai PVM 9 proc.)   5,06 (Eur/m3)
Karšto vandens kaina (kai PVM 21 proc.)   5,43 (Eur/m3)
           Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

2020-07-02 08:31