Naujiena


Plungės šilumos tinklų veikla reguliuojama VERT

2022 08 30

Viešojoje erdvėje nuolat keliami tie patys klausimai apie UAB Plungės šilumos tinklų veiklą. Siekdami užkirsti kelią tokių klausimų kartojimui ir siekdami užtikrinti įmonės veiklos skaidrumą, teikiame išsamius atsakymus į mero Audriaus Klišonio nuotolinės konferencijos metu ir socialinio tinklalapio Facebook paskyroje pakartotinai išsakytus teiginius apie įmonės veiklą.

1. „Nuo 2021 metų vasario mėnesio pereita prie dujinio šildymo Mačernio g. katilinėje (pagrindinė Plungės miesto katilinė). Anksčiau energija buvo gaminama iš biokuro.“
 
Bendrovės komentaras: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, reaguodama į nepriklausomo šilumos gamintojo Plungės bioenergija teisės aktų pažeidimus, 2020-12-31 uždraudė Plungės šilumos tinklams supirkti iš Plungės bioenergijos biokuru gaminamą šilumą nuo 2021 metų sausio 1 dienos, tačiau gamyba buvo pratęsta dar vienam mėnesiui, t.y. iki 2021 metų vasario 1 d. Po nurodytos datos, visa šilumos energija buvo gaminama bendrovės turimais gamtinių dujų įrenginiais.

2. „Dirbtinai trukdyta, išduotos prisijungimo sąlygos su pertekliniais reikalavimais, privačiam šilumos tiekėjui gaminančiam energiją iš biokuro.“
 
Bendrovės komentaras: Privatus šilumos gamintojas pirmą kartą kreipėsi dėl prisijungimo sąlygų išdavimo 2021 m. sausio 20 d.Plungės šilumos tinklai prisijungimo sąlygas išdavė tų pačių metų kovo devintąją, vadovaudamasi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pateiktu išaiškinimu. 2021 metų balandžio gale buvo gautas pranešimas apie Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje priimtą nagrinėti Plungės bioenergijos skundą dėl prisijungimo sąlygų reikalavimų. Skundas buvo išnagrinėtasrugpjūčio mėnesį savo esme konstatuojant, kad vieną iš prisijungimo sąlygose įtrauktų reikalavimų privatus šilumos gamintojas turi atitikti ne prisijungimo sąlygų išdavimo, o šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo metu, ką jis ir padarė 2021 m. lapkričio mėnesį, sudarydamas su Plungės šilumos tinklais susitarimą dėl laikino naudojimosi bendrovei priklausančia dūmų išmetimo sistema.
 
3. „Jungiamoji šiluminė trasa, kurią Šilumos tinklai turėjo pabaigti iki praėjusio šildymo sezono pradžios, pradėta eksplotuoti tik balandžio pabaigoje.
 
Bendrovės komentaras: Jungiamosios trasos rangos darbų vykdymas vėlavo dėl rangovo kaltės – netinkamo darbų organizavimo (statybvietėje pasikeitė 5 statybos darbų vadovai), netinkamo geologinių sąlygų įsivertinimo ir dėl pasaulinės krizės susidariusių statybinių medžiagų tiekimo sutrikimų, kurie prasidėjo dar 2021 metų birželio mėnesį. Rangovo atsakomybė už darbų vėlavimą yra aiškiai apibrėžta sudarytoje rangos darbų sutartyje ir rangovas privalės atlyginti visus Plungės šilumos tinklų nuostolius, atsiradusius dėl statybos darbų vėlavimo.
 
4. „Nauji dujiniai katilai, kurie turėjo būti sumontuoti iki 2021 metų gruodžio mėnesio pabaigos, pradėti eksplotuoti tik 2022 metų vasario mėnesio pradžioje.“
 
Bendrovės komentaras: Dujinių katilų statyba vėlavo dėl COVID-19 pandemijos sukeltų pasekmių, katilų gamintojui Italijoje sustabdžius savo fabriko veiklą dėl paskelbto karantino. Rangovas jau yra atlyginęs visus Plungės šilumos tinklų nuostolius dėl darbų vėlavimo.
 
5. „Praėjusį šildymo sezoną Plungės šilumos tinklai pradėjo neturėdami privalomo rezervinio šilumos tiekimo į šaltinio. Tai įvyko pirmą kartą bendrovės istorijoje.“
 
Bendrovės komentaras: Naujų nepriklausomo šilumos gamintojo biokuro katilų statyba buvo pradėta dar 2020 metais, tačiau, nors prisijungimo sąlygų išdavimas yra pirmasis statybos etapas, be kurio negalima statybos pradžia, nepriklausomas šilumos gamintojas kreipėsi dėl prisijungimo sąlygų išdavimo tik praėjus metams nuo statybos pradžios, t.y. 2021 metų pradžioje. Tuo laikotarpiu, privatus šilumos gamintojas turėjo du teisės aktų nustatyta tvarka pripažintus tinkamais eksploatuoti biokuro katilus, kuriais būtų galėjęs gaminti šilumą. Šiuos šilumos gamybos įrenginius Plungės bioenergija demontavo 2021 metų vasario mėnesį. Atitinkamai, Plungės bioenergijai panaikinus turimus katilus ir nespėjus užbaigti naujų biokuro įrenginių, bendrovė gamino šilumos energiją savo turimais rezerviniais gamtinių dujų katilais.
 
6. „Praėjusį šildymo sezoną Plungės šilumos tinklai baigė turėdami 753480 eurų nuostolį. Tai didžiausias nuostolis bendrovės istorijoje“.
 
Bendrovės komentaras: 2021 metų nuostolį lėmė ženkliai išaugusios energijos išteklių kainos ir savalaikiai nepakeista bendrovės kuro struktūra. Bendrovė tokį nuostolį prognozavo jau 2021 metų liepos mėnesį, kuomet įmonė dirbo pelningai. Atitinkamai, buvo operatyviai imtasi veiksmų irsavalaikiai užsitikrintos apyvartinės lėšos. Nepriklausomas auditorius 2021 metų audito išvadoje patvirtino, kad nuostolis atsirado dėl nuo bendrovės administracijos nepriklausiusių priežasčių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, duodama komentarą LRT.lt portalui taip pat pažymėjo, kad bendrovės finansinis pajėgumas neperžengė įprastinės ribos, citata: „Taryba kasmet atlieka šilumos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimą ir, nors 2021 metų finansinio pajėgumo vertinimo metu buvo nustatyta, kad bendrovės finansinis pajėgumas mažesnis nei tarybos nustatyta žemutinė reikšmė, tačiau pažymėtina, kad dėl išaugusių energijos išteklių ir elektros kainų ribos neperžengė daugiau, nei įprasta šilumos tiekimo įmonių.Bendrovės atveju prastą rezultatą nulėmė ir tas faktas, kad 2021 metais taikytoje šilumos kainoje užfiksuota kuro struktūra dėl ne nuo bendrovės priklausančių priežasčių neatitiko faktinės. Pažymėtina, kad šiuo metu galiojančioje šilumos kainoje kuro struktūra yra pakoreguota ir, remiantis 2022 metų I pusmečio bendrovės finansinių ataskaitų duomenimis, buvo uždirbtas pelnas“.
 
7. „Šilumos kaina Plungės gyventojams per metus pabrango dvigubai (nuo 6,13 iki 12,33 ct/kwh). 2021 metų lapkričio mėnesį Plungės šilumos tinklų vadovė M.Charitonova ir administracijos direktorius M. Kaunas („Vieninga Plungė“) tikino, kad šilumos kaina didės neženkliai.“
 
Bendrovės komentaras: 2021 metų lapkričio mėnesio duotame komentare bendrovės vadovė kalbėjo apie 2021/2022 metų šildymo sezoną. Per 2021 metus, vidutinė metinė šilumos kaina Plungės mieste padidėjo 4,5 proc., kai tuo tarpu kituose regionuose buvo fiksuotas ženkliai didesnis kainų augimas. Šilumos kaina Plungės rajone pakilo tik nuo 2022 m. vasario pirmosios dienos po to, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021-12-24 vienašališkai nustatė bendrovei naują kuro struktūrą bazinėje kainoje, t.y. padidino kuro struktūroje įskaičiuotą gamtinių dujų kiekį šilumos gamybai nuo 4,9 proc. iki 32,8 proc.
 
Šiuo atveju bendrovė nori atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirma, tai 2021 metais galioję teisės aktai nenumatė galimybės didinti gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje, todėl 2021-12-24 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos priimtas sprendimas tai padaryti yra išimtis iš taisyklės, kurios nebuvo įmanoma prognozuoti iš anksto. Toks sprendimas buvo priimtas tik dėl konstruktyvaus bendrovės valdymo organų ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos bendradarbiavimo. Antra, nauja kaina, kuri įsigaliojo nuo 2022-02-01, yra nustatyta įvertinus visus šilumos gamybos įrenginius, kurie šiuo metu yra centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, t.y. tiek tuos, kuriuos eksploatuoja Plungės šilumos tinklai, tiek tuos, kuriuos turi Plungės bioenergija. Plungės bioenergijai įgyvendinus du LVPA lėšomis finansuojamus projektus, nepriklausomas šilumos gamintojas susimažino savo turimų biokuro įrenginių galią iki 8 MW. Mačernio sistemoje šildymo sezono metuvidutinis šilumos energijos poreikis yra 12 MWh, todėl šioje sistemoje po privataus šilumos gamintojo ūkio pertvarkos nebeužteko biokuro įrenginių galios užtikrinti visos šilumos energijos gamybos biokuro įrenginiais. Trūkstamas kiekis (vidutiniškai 4 MWh) turėtų nuolat būti gaminamas gamtinių dujų katilais. Atitinkamai, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba būtent tai ir įvertino nustatydama naują bendrovės kainą. Taigi kainos šuolį lėmė Plungės šilumos tinklų ir Plungės bioenergijos bendrai turimų biokuro ir gamtinių dujų įrenginių techninių parametrų įvertinimas apskaičiuojant galutinę šilumos kainą gyventojams.
 
Pažymėtina, kad įgyvendinus jungiamosios trasos projektą, Mačernio sistemoje trūkstamas biokuru gaminamos šilumos kiekis nuo šiol bus gaminamas ne gamtinių dujų katilais, o kitame miesto gale esančios Lentpjūvės katilinės biokuro įrenginiais. Būtent tai ir leis dar šį šildymo sezoną sumažinti galutinę šilumos kainą vartotojams.
 
Visi aukščiau nurodyti nesutarimai tarp Plungės šilumos tinklų ir Plungės bioenergijos buvo išspręsti dar 2021 metų lapkričio mėnesį įsiteisėjusiu apeliacinės instancijos teismo sprendimu, kuriuo buvo konstatuota, kad Plungės šilumos tinklai ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, su kuria buvo nuolat derinami visi Plungės šilumos tinklų priimami sprendimai, elgėsi tinkamai susidariusioje situacijoje. Savo ruožtu dar kartą norime pasinaudoti proga ir pakviesti Plungės rajono savivaldybės merą Audrių Klišonį atvykti į bendrovę, susipažinti su įmonės veikla ir pabandyti konstruktyviai išspręsti turimas pretenzijas bendrovės veiklos atžvilgiu. Esame įsitikinę, kad Plungės šilumos tinklų klientams ir rajono gyventojams yra reikalingas ne politikavimas, o konstruktyvus savivaldybės valdomų įmonių bei valdžios atstovų bendradarbiavimas, ką ir kviečiame daryti. 

2022-08-30 08:45