Naujiena


Plungės šilumos tinklai kreipėsi į Seimo Pirmininkę

2022 08 24

Plungės šilumos tinklų generalinė direktorė M. Charitonova, reaguodama į Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio ilgalaikį ir nuolatinį dezinformacijos apie įmonės veiklą skleidimą bei dėl to susidariusią padėtį Plungės rajone, 2022-08-23 kreipėsi į Seimo Pirmininkę su prašymu inicijuoti Audriaus Klišonio elgesio vertinimą Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio valdyboje bei Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Etikos ir skaidrumo komisijoje.

Žemiau pateikiamas visas kreipimosi tekstas:

   Gerb. Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, šiuo raštu kreipiuosi į Jus kaip Plungės šilumos tinklų vadovė ir Lietuvos Respublikos pilietė, kadangi tikiu Jumis ir visiškai palaikau Jūsų atstovaujamas vertybes lygių galimybių klausimu. Užimate aukščiausio politinio lygmens vadovaujančias pareigas ir esate pati ne kartą patyrusi, ką reiškia būti vertinamai ne pagal turimas kompetencijas, o pagal lytį. Todėl tikiu, kad esate vienintelė, kuri gali padėti man apginti Plungės šilumos tinklų dalykinę reputaciją ir sustabdyti Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio neteisėtą, lygias galimybes ir žmogaus teises pažeidžiantį, elgesį.
    Plungės šilumos tinkluose pradėjau dirbti nuo 2019 metų lapkričio mėnesio kaip nepriklausoma valdybos narė teisės srityje. 2020 metų lapkritį, pasitraukus iš pareigų buvusiam vadovui, nepriklausomos bendrovės valdybos sprendimu buvau paskirta laikinai eiti generalinio direktoriaus pareigas, o po metų, surinkusi 9,8 balus, laimėjau atranką į nuolatines vadovo pareigas. Visą tą laiką, t.y. jau beveik 3 metus, iš Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio patiriu psichologinį smurtą ir dvigubų standartų taikymą man bei kitų savivaldybės valdomų įmonių vadovams-vyrams.
   Mero pasirinkta mobingo taktika nuolat ir viešai (per Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetus, Tarybos posėdžius, jo socialinio tinklalapio Facebook paskyroje ir kt.) žeminti mano, kaip įmonės vadovės kompetenciją, nepagrįstai priekabiauti prie įmonės veiklos rezultatų, pateikti klaidingą informaciją apie įmonės veiklą arba sąmoningai pateikti neišsamius duomenis, tokiu būdu siekiant viešojoje erdvėje sukurti įspūdį, kad esu nepajėgi tinkamai vadovauti bendrovei.
   Pavyzdžiui, viešai buvo teigiama, kad aš, kaip įmonės vadovė, nepasiruošiau 2021/2022 metų šildymo sezonui, nors tokio teiginio motyvai buvo trečiųjų asmenų bei buvusių vadovų veiksmai/neveikimas, kuriems aš objektyviai negalėjau padaryti jokios įtakos (pvz.: 2021 metų lapkričio tarybos posėdis, žr. nuo 3 val. 44 min. https://www.youtube.com/watch?v=qDHwaIh81p8&t=13342s, taip pat 2021 m. rugsėjo mėn. tarybos posėdis, žiūrėti nuo 41 min. https://www.youtube.com/watch?v=KXP7bTD96Nk&t=2853s ).
   Be to, kaip ir standartiniu mobingo atveju, buvo nepalankiai vertinama mano asmenybė, pavyzdžiui, 2021 m. lapkričio mėnesio Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, man pristatant įprastą, su bendrovės veikla susijusį, klausimą, meras Audrius Klišonis operatyviai bendrovėje įgyvendinamus sprendimus pavadino „būdingu Margaritai elgesiu“, pridurdamas, kad „tas chamiškumas būdingas jai“, žr. nuo 1 val.34 min.: https://www.youtube.com/watch?v=UgXcp-8STjA. Fiksuotas ir dvigubų standartų taikymas mano ir kitos savivaldybės valdomos įmonės vadovo (vyro) atžvilgiu. 2022-07-07 savo socialinio tinklalapio Facebook paskyroje meras Audrius Klišonis mano atranką į vadovo pareigas įvertino pašaipiai dėl to, kad laimėjau konkursą (žodis konkursas pateikiamas kabutėse, taip iš esmės sumenkinant visą atranką) iš vieno kandidato. Tuo tarpu duodamas interviu vietiniam laikraščiui apie Plungės ligoninės vadovo atranką, kuriame taip pat sudalyvavo tik vienas kandidatas (vyras), tokią situaciją meras įvertino kaip ženklą, kad naujasis vadovas yra stiprus kandidatas ir kiti nutarė nedalyvauti, įvertinę savo galimybes. Analogiškai, Plungės ligoninės vadovo atranką laimėjusio vadovo konkursinį balą (9,27) meras Audrius Klišonis įvertino kaip labai gerą, o mano netgi aukštesnius konkurso rezultatus (9,8 balo) ignoravo.
  Iš esmės, per visą tą laikotarpį kol vadovauju bendrovei, bene tik viename Savivaldybės tarybos komitete, pristatydama su Plungės šilumos tinklų veikla susijusius klausimus, iš mero nesu sulaukusi jokios nepagarbios replikos ar neigiamo komentaro. Visais atvejais buvo sistemingai kritikuojamas mano darbas, mano asmenybė, priimami ir vykdomi sprendimai. Tačiau tuo viskas neapsiribojo ir dėl tokio mero bandymo pakirsti visuomenės pasitikėjimą mano kompetencija, nukentėjo įmonė bei jos dalykinė reputacija.
   Pirma, Savivaldybės taryboje tvirtinant visų savivaldybės valdomų įmonių 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį, meras Audrius Klišonis susilaikė dėl visų įmonių finansinių ataskaitų rinkinio tik todėl, kad bendrai į klausimą buvo įtraukta ir Plungės šilumos tinklų 2021 metų finansinė ataskaita. Jo pagrindinis motyvas buvo tas, kad įmonė tariamai dėl mano netinkamo vadovavimo 2021 metais patyrė 753 tūkst. eurų nuostolį, nors toks nuostolis buvo patirtas dėl objektyvių ir nuo manęs nepriklausiusių priežasčių – prasidėjusios energetinės krizės bei savalaikiai, dėl teisinio reguliavimo spragų, nepakeistos kuro struktūros bendrovės bazinėje kainoje po to, kai faktiškai pasikeitė (sumažėjo) Plungės miesto CŠT sistemoje esančių biokuro įrenginių kiekis ir dėl to ženkliai (nuo 4,9 proc. iki 32,8 proc.) padidėjo  gamtinių dujų poreikis šilumos gamybai. Visa tai aiškiai yra išdėstyta 2021-12-24 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu vienašališkai patvirtintoje naujojoje bendrovės bazinėje kainoje, šią poziciją Valstybinė energetikos reguliavimo taryba taip pat pateikė ir lrt.lt portalui, paneigdama mero teiginius apie neva „dramatiškai“ blogėjančią įmonės finansinę situaciją. Tokia pati išvada, kad finansinis nuostolis buvo sugeneruotas dėl nuo bendrovės administracijos nepriklausiusių priežasčių, buvo pateikta nepriklausomo auditoriaus 2021 metų ataskaitoje. Ir vis tik, net ir oficialioms, nepriklausomoms institucijoms pateikus nešališką 2021 metų bendrovės veiklos rezultato įvertinimą, meras Audrius Klišonis iki šiol, vos tik pasitaikius progai (įskaitant ir lrt.lt portalui duotą komentarą) kalba apie tai, kad neva 2021 metų neigiamą bendrovės rezultatą lėmė mano, kaip vadovės, nekompetentingi veiksmai.
   Antra, mano vadovavimo laikotarpiu vykdytas vienas svarbiausių investicinių projektų, kurį Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir jos prezidentas dr. Valdas Lukoševičius viešai įvertino kaip prasmingą, reikalingą ir teisingą, mero taip pat viešai nuolat kritikuojamas neturint tam jokio objektyvaus pagrindimo. Nors šis konkretus projektas jau dabar, per 5 mėnesius nuo veikimo pradžios, sutaupė įmonei daugiau nei 85 tūkst. eurų, meras Audrius Klišonis viešai teigia, kad jis neatsiperka, net apskritai neveikia, o aš, neva bandydama pagrįsti projekto atsiperkamumą, elgiuosi nesąžiningai, sąmoningai netinkamai skaičiuodama šilumos kainą.
   Būtent šie pastarieji mero veiksmai 2022 metais, jo atsisakymas bendrauti ir bendradarbiauti su manimi, kaip įmonės vadove, ir lėmė apsisprendimą imtis teisinių veiksmų tam, kad mero Audriaus Klišonio skleidžiama dezinformacija apie įmonės veiklą pagaliau baigtųsi. Pasaulinė energetinė krizė tiesiogiai veikia visus centralizuotus šilumos tiekėjus (toliau - CŠT). Ne išimtis yra ir Plungės šilumos tinklai. Šiuo metu visiems CŠT sektoriaus dalyviams yra itin sudėtinga tokiomis sąlygomis išlaikyti stabilią įmonių veiklą, tačiau kai visame šiame geopolitiniame kontekste rajono aukščiausias politikas viešai skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją apie įmonės veiklą, menkina valdymo organų priimamus sprendimus, jų kompetenciją, situacija tampa sunkiai valdoma. Bendrovės klientai, girdėdami rajono mero teikiamą informaciją apie tariamai nekompetentingai priimamus sprendimus, „neveikiančius“ projektus, į kuriuos investuota daugiau nei milijonas eurų, yra nuteikiami nepasitikėti bendrove, jos priimamais sprendimais ir įgyvendinamais projektais. Galiausiai, kai ateis visų laikų brangiausias 2022/2023 metų šildymo sezonas, dėl ženkliai išaugusių šilumos kainų vartotojai kaltins Plungės šilumos tinklus, o ne objektyvias aplinkybes, kurios iš tikro ir lemia ženklų šilumos kainų augimą.
   Situacija Plungės rajone iš tikro yra išskirtinė. Tačiau ji dar sudėtingesne tapo dėl to, kad Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, į kurią kreipiausi siekdama apginti bendrovės interesus ir reputaciją, pasirodė esanti nekompetentinga įvertinti mero elgesį.
   Minėtoji Etikos komisija skundą vertino ne pagal jo turinį, o pagal skundą pasirašiusio asmens (vadovo) lytį. Etikos komisijos posėdžio metu vyko svarstymas, kaip mero išsakyti teiginiai apie įmonės veiklą galėjo įžeisti mane kaip moterį. Man teko nutraukti tokius Etikos komisijos svarstymus ir priminti, kad pareiškėja nesu aš, kaip moteris, ir esu įžeista ne aš, o pažeminta juridinio asmens dalykinė reputacija. Vėliau, sekančiame posėdyje, netgi buvo iškeltas klausimas ar aš, prieš teikdama skundą, atsiklausiau įmonės darbuotojų, ir kad Etikos komisija turėtų juos apklausti tam, kad įsitikintų, ar jie palaiko tokį mano sprendimą. Tarsi būdama įmonės vadovė nebūčiau viena pati pajėgi priimti sprendimus, susijusius su įmonės veikla ir jos interesų gynimu. Tokių svarstymų niekada nebūtų, jeigu skundą būtų pasirašęs vadovas vyras. Tačiau tokia yra Plungės rajono savivaldybės realybė – vadovai yra vertinami ne pagal jų turimą kompetenciją, o pagal jų lytį. Būtent dėl tokio savo požiūrio į moteris-vadoves, Etikos komisija posėdžio metu nesureagavo į mero Audriaus Klišonio man išsakytą seksistinio pobūdžio repliką, kad „tai, kad jūs esate šilumos tinklų direktorė, o aš – meras, nereiškia, kad turime gulėti vienoj lovoj“. Etikos komisija nereagavo ir tuomet, kai man pristatant įmonės poziciją, Audrius Klišonis prieš mane naudojo neverbalinį psichologinį smurtą, t.y. sėdėdamas vos už kelių metrų nuo manęs visą laiką ignoravo mano pateikiamus skaičius, teikiamą analizę, žiūrėjo man į akis ir savo veido išraiška bei mimika šaipėsi iš mano daromo pristatymo, tokiu būdu bandydamas mane sutrikdyti ir sumenkinti darbinėje aplinkoje.
   Reaguodama į Etikos komisijos pažeidimus, kreipiausi konsultacijos į VTEK Tyrimų skyriaus vedėją. VTEK teigimu, ji galinti tik panaikinti Etikos komisijos neteisėtą sprendimą, tačiau pati skundo tirti negalinti – sprendimo panaikinimo atveju, skundas būtų grąžinamas nagrinėti iš naujo tai pačiai Etikos komisijai, kuri jau įrodė, kad nėra pajėgi to objektyviai padaryti.
   Mero Audriaus Klišonio nepagarbus ir nelygiateisis požiūris į moteris tęsiasi visą jo vadovavimo laikotarpį, todėl tokiu būdu, stebint aukščiausio lygio vadovo elgesį, regione formuojasi tolerancija lygias galimybes pažeidžiančiam elgesiui ir požiūriui. Su panašiu žeminimu susidūrė ir Plungės miesto seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, kuomet jai per oficialų gamybinį susirinkimą meras liepė „užsukti kakarinę“, taip pat jo požiūris atvaizduojamas ir jau tradiciniame tapusiame moterų futbolo turnyre mero taurei laimėti pavadinimu „Už meilę moterims ir futbolui“, kur moterys tiek pavadinime, tiek oficialiuose plakatuose, tiek pačiose mero taurėse sudaiktinamos, sumenkinami jų gebėjimai.
   Atkreiptinas dėmesys, kad neigiamu nusistatymu pagrįstas požiūris į mane kaip į įmonės vadovę ne tik pažeidžia lygių galimybių principą, bet ir kenkia savivaldybės valdomos įmonės dalykinei reputacijai. Dėl mero viešai skleidžiamos dezinformacijos apie įmonę, apie mane kaip vadovę, šilumos vartotojai praranda pasitikėjimą įmonės veikla, o Plungės šilumos tinklų darbuotojai yra demotyvuojami, nes nuolat nepagrįstai kritikuojama įmonės veikla bei jos rezultatai.
   Liberalų sąjūdžio įstatų 30.2 punktas numato nario pareigą vykdyti partijos programą, o 30.4 punkte numatyta pareiga nedaryti žalos partijai savo elgesiu ją diskredituojant. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio programos V skyriaus „Žmogaus teisės: Laisvas ir gerbiamas žmogus“ pirmaisiais trimis siekiais partija sau kelia uždavinius ugdyti žmogaus teises gerbiančią visuomenę, auginti pagarbą žmogaus teisėms ir siekti pažangos užtikrinant lyčių lygybę visose srityse. Manau, kad tai, kas vyksta Plungės rajone vadovaujant merui Audriui Klišoniui, kokia intensyvi dezinformacijos kampanija yra vykdoma mano vadovaujamos įmonės ir mano asmens atžvilgiu, negali niekaip būti suderinama nei su žmogaus teisių užtikrinimu, nei su lyčių lygybės principu.
  Todėl prašau Jūsų, kaip politikės, ypač gerai susipažinusios su lygių galimybių užtikrinimo svarba ir šio principo besilaikančia savo kasdienėje veikloje, inicijuoti Audriaus Klišonio elgesio vertinimą Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio valdyboje bei Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Etikos ir skaidrumo komisijoje.
   Reiškiu visišką pasitikėjimą Jumis ir esu įsitikinusi, kad Jums vadovaujant reikalingi pokyčiai lygių galimybių srityje gali ateiti ne tik į didžiuosius Lietuvos miestus, bet ir į regionus.

Pridedama:

1)      Nuoroda į portalo lrt.lt straipsnį: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1757219/plunges-rajono-merui-kaltinimai-diskriminacija-del-lyties-jis-moteris-laiko-vistomis-kurios-nevertos-pagarbos
2)      Skundo Etikos komisijai kopija;
3)      Etikos komisijos posėdžio garso įrašo ištraukos;
4)      2022-07-27 prašymo Etikos komisijai kopija;
5)      2022-08-12 laikraščio „Plungė“ straipsnio dėl naujai išrinkto Plungės ligoninės vadovo kopija;
6)       Nuoroda į delfi.lt straipsnį: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/plunges-meras-posedzio-metu-seniunei-pareiske-dangirute-jeigu-gali-biski-uzsuk-kakarine.d?id=90951029
7)      Moterų futbolo „Už meilę moterims ir futbolui“ plakatų ir mero Audriaus Klišonio taurių pavyzdžiai.

Pagarbiai,

Generalinė direktorė                                                                  Margarita Charitonova


2022-08-24 09:34