Naujiena


Pakartotiniame aukcione parduodamas automobilis Opel Zafira

2020 07 08

      UAB Plungės šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), įsikūrusi adresu V. Mačernio g. 19, 90142 Plungė, juridinis asmens kodas 170535455,tel. (8 448) 72077, faks. (8 448) 51854, el. p. info@plungessiluma.lt, tinklalapis www.plungessiluma.lt, vykdo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Bendrovės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto pardavimą viešame tiesioginiame aukcione.
      Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. bendrovės adresu: V. Mačernio g. 19, 90142 Plungė. Pakartotinis aukcionas vyks 2020 m. rugpjūčio 17 d. 9.00 val. bendrovės adresu: V. Mačernio g. 19, 90142 Plungė 208 kab.
     Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje nuo 8.30 iki 8.55 val., aukciono dalyvių registracijos žurnale. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.
     
        Išsami informacija apie parduodamą turtą:
 
      Automobilis Opel Zafira 2003 m., W0L0TGF7532305674,  74 kW, variklis 1995 cm3, dyzelinas, pradinė pardavimo kaina 400.00 Eur (keturi šimtai eurų), minimalus kainos didinimo intervalas 20.00 Eur (dvidešimt eurų).
 
   Dėl automobilio apžiūros kreiptis į ekonomistą Andrių Motužį, mob. tel. Nr. 8-680-40455 arba elektroniniu paštu andrius.motuzis@plungessiluma.lt.

      Atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka: už aukcione nusipirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą LT767300010002560846, AB Swedbank, b. k. 73000, per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos. Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą per 3 darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo. Aukciono dalyvio mokesčio nėra.

2020-08-03 19:37