Naujiena


Dvigubo pabrangimo nebus !

2021 11 19

Plungės šilumos tinklai, reaguodami į mero Audriaus Klišonio viešojoje erdvėje paskleistą informaciją, neva nuo naujų metų šildymas brangs dvigubai, šiandien surengė spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, bendrovės valdybos pirmininkas Justinas Šimkus, generalinė direktorė Margarita Charitonova ir technikos direktorius Romas Luotė.

Konferencijos metu buvo kreiptasi į vietos politikus su prašymu pradėti elgtis atsakingai ir viešojoje erdvėje neskleisti informacijos, kurios jie nesupranta ar kuri yra nepatikrinta. Jokio dvigubo šilumos kainų pabrangimo Plungės rajono gyventojams nenusimato nei po naujų metų, nei šį šildymo sezoną. Tiesa, pasikeitimų gali būti, tačiau ne tokių, apie kokius kalba rajono meras.

Šilumos kainos dydžiui esminę įtaką (daugiau nei 60 proc.) turi joje nustatyta kuro struktūra. Plungės šilumos tinklų kuro struktūra 2020-2025 metų laikotarpiui buvo nustatyta pagal Plungės bioenergijos 2019-ais metais  turėtus biokuro pajėgumus, kurių buvo dvigubai daugiau nei reikia visai Mačernio sistemai. Tačiau Plungės bioenergijai 2020-2021 metais iš esmės pertvarkius savo šilumos ūkį, Mačernio sistemoje liko vos 8 MW biokuro pajėgumų, o tai yra dvigubai mažiau nei reikia šiai sistemai.

Drastiškai sumažėjus biokuro pajėgumams ir jų nebeužtenkant, neišvengiamai tenka naudoti gamtines dujas. Atitinkamai, reikia keisti ir 2019 metais nustatytą kuro struktūrą, kuri nebeatitinka esamos faktinės situacijos. Šiai dienai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba būtent tai ir daro – vertina UAB Plungės bioenergijos ir Plungės šilumos tinklų turimus šilumos gamybos įrenginius, pajėgumus ir tai, kiek kokio kuro reikia užtikrinti reikalingą šilumos kiekio pagaminimą.

Todėl šilumos kaina gali artimiausiu metu pasikeisti, tačiau šis pasikeitimas nebus drastiškas ir, priešingai nei teigia rajono meras, šis pasikeitimas nepriklausomas nuo to, gamins Plungės bioenergija šilumą, ar ne.

Konferencijos metu taip pat buvo pažymėta, kad su Plungės bioenergija jau yra susitarta dėl šilumos gamybos, tačiau Plungės šilumos tinklai kol kas negali supirkti Plungės bioenergijos gaminamos šilumos dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių. Plungės bioenergija spalio mėnesį įvykusiame šilumos aukcione gruodžio mėnesiui sudalyvavo nesilaikydama šilumos aukciono reglamento, su 30 tūkstančių eurų didesne, negu maksimali galima, šilumos kaina. Kadangi aukciono rezultatai negaliojantys, laukiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimo kaip būtų galima kuo skubiau išnaudoti Plungės bioenergijos turimus pajėgumus.

Plungės šilumos tinklų generalinė direktorė taip pat pažymėjo, kad Plungės rajono gyventojams šilumos kaina būtų buvusi mažesnė, jeigu dar 2012 metais šilumos ūkio specialiajame plane numatytas jungiamosios trasos projektas, sujungsiantis Mačernio bei Lentpjūvės gatvės katilines ir leisiantis išnaudoti Lentpjūvės katilinėje esančius biokuro pajėgumus, būtų buvęs padarytas anksčiau. Deja, prieš tai buvę vadovai nematė poreikio įgyvendinti šio projekto, o pats meras Audrius Klišonis 2021 metų balandžio taryboje netgi pasisakė prieš garantijos suteikimą jungiamosios trasos statybai.Todėl jeigu kas ir turi prisiimti atsakomybę dėl didesnės šilumos kainos gyventojams, tai tie asmenys, kurie ilgus metus delsė sujungti dvi pagrindines miesto katilines.


2021-11-19 11:58