Naujiena


Dėl viešai paskleistos melagingos informacijos apie bendrovės veiklą

2022 07 07

Šį kartą tekstas ilgas ir sunkus, tačiau esame įsitikinę, kad apie susiklosčiusią situaciją Plungės rajono žmonės turi išgirsti pirmiausia iš mūsų, o tik po to iš vietinės žiniasklaidos.
 
Vakar minėjome labai prasmingą šventę mūsų Lietuvai. Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena yra viena svarbiausių Lietuvos valstybingumo švenčių, kurios metu dar kartą prisimename tas vertybes, kurios mus visus turėtų vienyti - pagarba žmogui, meilė Tėvynei ir padėka už demokratijos atnešamas galimybes mums visiems.
 
Deja, net tokią svarbią dieną, atsirado visiems labai gerai žinomas vietos politikas, kuris viešai renginyje "Diskusija: mero pažadai Plungėje", paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie Plungės šilumos tinklų veiklą. Supratote teisingai, kalbame apie mūsų rajono merą Audrių Klišonį, kuris vakar viešai melavo visiems diskusijos žiūrovams ir dalyviams, kad Plungės šilumos tinklų vykdytas jungiamosios trasos projektas ne tik neatsiperka, bet apskritai neveikia.
 
Energetinės krizės kontekste, kuomet visi Plungės šilumos tinklų darbuotojai sunkiai ir daug dirba tam, kad susidoroti su visais Rusijos karo iššūkiais, tokia situacija, kuomet svarbiausias vietos politikas ne tik nepadeda susidoroti su turimomis problemomis, bet dar sau leidžia viešai meluoti apie savivaldybės valdomos įmonės veiklą, yra netoleruotina.
 
Turbūt dar nebuvo visoje Lietuvoje tokios situacijos, kuomet rajono galva šitaip leistų sau elgtis. Būtent todėl neturėjome kitos išeities ir vakar oficialiu raštu kreipėmės į Plungės rajono savivaldybės merą Audrių Klišonį su reikalavimu paneigti viešai paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją. Šio rašto kopija taip pat buvo pateikta Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijai, kad įvertintų mero veiksmus.
 
Plungės šilumos tinklų komanda nori tik vieno - kad vietos politikai pagaliau pradėtų dirbti ne savo, o rajono gyventojų ir įmonių labui. Tik veikdami išvien, bendradarbiaudami ir nuoširdžiai stengdamiesi padėti vienas kitiems, galime pasiekti geriausių rezultatų. Labai tikimės, kad toks oficialus Plungės šilumos tinklų kreipimasis privers merą Audrių Klišonį nustoti meluoti krašto žmonėms apie Plungės šilumos tinklų veiklą ir galėsime pradėti konstruktyviai dirbti, siekdami vieno bendro tikslo.
 
Jūsų žiniai pateikiame viso Plungės šilumos tinklų kreipimosi tekstą:
 
"DĖL TIKROVĖS NEATITINKANČIOS INFORMACIJOS PASKELBIMO
UAB „Plungės šilumos tinklai“, įmonės kodas: 170535455, (toliau – Bendrovė) šiuo raštu kreipiasi į Plungės rajono savivaldybės merą Audrių Klišonį su reikalavimu paneigti šiandien, 2022-07-06 13 val. Plungės miesto estradoje įvykusioje diskusijoje pavadinimu „Diskusija: mero pažadai Plungėje“ paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją apie Bendrovės įgyvendintą jungiamosios trasos projektą.
Šioje diskusijoje Jūs viešai paskelbėte šiuos tikrovės neatitinkančius teiginius: “Padarytas tas sužiedinimas, kuris realiai neneša naudos“, „Įkišta 1,2 milijonų eurų, kurie neduoda visiškai jokios ekonominės naudos“ ir „Jau 1,2 milijonų įdėta į neveikiantį dalyką“.
Jungiamoji trasa sėkmingai veikia nuo šių metų balandžio vidurio, o nuo gegužės 9 dienos visas Plungės miestui reikalingas karštas vanduo yra ruošiamas tik Lentpjūvės g. katilinėje būtent jungiamosios trasos dėka. Nuo š.m. balandžio mėnesio, pradėjus veikti jungiamajai trasai, Bendrovė pradėjo konkuruoti šilumos aukcionuose su nepriklausomu šilumos gamintoju ir jau šiai dienai, vien dėl laimėtos konkurencijos, yra sutaupyta apie 40 tūkst. eurų Bendrovės lėšų. Visa ši informacija Jums buvo žinoma, kadangi ji buvo pristatyta š. m. gegužės 26 d. įvykusiame Tarybos posėdyje. Teisingi energetikos sprendimai, UAB, investiciniame projekte pavadinimu „ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ NUO ŠK 1KJ7 (A. JUCIO G. 3) IKI ŠK 2KV1 (TELŠIŲ G. 3A), PLUNGĖS MIESTE, STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTO TECHNINIS-FINANSINIS VERTINIMAS, SKIRTAS PROJEKTO INVESTICIJŲ DERINIMUI VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE“ konstatavo, kad „Šilumos energijos gamybos balanso pasikeitimas iš Mačernio katilinės į Lentpjūvės katilinę, leistų sumažinti kintamus kaštus apie 283 tūkst. Eur.“ Investiciniame projekte atlikta jungiamosios trasos finansinė analizė, rodo, kad projekto investicijų FGDV yra teigiama, o investicijų FVGN yra didesnė už naudojamą diskonto normą.
Akivaizdu, kad Jūsų visi aukščiau nurodyti ir viešai išsakyti teiginiai apie Bendrovės įgyvendintą jungiamosios trasos projektą yra tikrovės neatitinkantys, t.y.:
1) Teiginys „Padarytas tas sužiedinimas, kuris realiai neneša naudos“ neatitinka tikrovės, kadangi reali nauda (tiek per konkurenciją, tiek per kintamų kaštų pokyčius) yra nešama jau nuo š.m. balandžio vidurio, pradėjus veikti jungiamajai trasai;
2) Teiginys „Įkišta 1,2 milijonų eurų, kurie neduoda visiškai jokios ekonominės naudos“ neatitinka tikrovės, nes nauda jau yra atnešta ir vien per konkurenciją Bendrovė sutaupė apie 40 tūkst. eurų lėšų;
3) Teiginys „Jau 1,2 milijonų įdėta į neveikiantį dalyką“ neatitinka tikrovės, nes jungiamoji trasa yra sėkmingai veikianti ir visas karštas vanduo Plungės miestui yra ruošiamas vienoje, Lentpjūvės g., katilinėje.
Tokie Jūsų viešai paskleisti teiginiai apie Bendrovės vykdytą jungiamosios trasos projektą žemina Bendrovės dalykinę reputaciją ir pakerta šilumos vartotojų pasitikėjimą Bendrovės vykdoma veikla ir priimamais sprendimais. Viešai skelbdamas apie Bendrovės veiklą tokią informaciją peržengėte pusiausvyros principą, nes pateikėte informaciją tokia forma, kuri nepagrįstai sudaro prielaidas nepasitikėti Bendrovės veikla.
Pažymėtina ir tai, kad Jūs nesate paprastas asmuo – jūs esate viešas asmuo, Plungės rajono savivaldybės meras, kuris, vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymu, kaip Plungės rajono savivaldybės tarybos narys turite teisę gauti visą su Bendrovės veikla susijusią informaciją. Tai, kad turėdamas teisę gauti informaciją ja nepasinaudojote, nė karto nesikreipėte į Bendrovę dėl informacijos apie jungiamosios trasos projektą pateikimo, tačiau viešai leidote sau paskleisti žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai neveikiančią, neatsiperkančią jungiamąją trasą, rodo, kad tokias tikrovės neatitinkančias žinias apie Bendrovės veiklą skleidžiate sąmoningai, tyčia bandydamas pakirsti CŠT vartotojų pasitikėjimą Bendrovės veikla.
Kadangi tikrovės neatitinkanti informacija apie Bendrovės veiklą buvo paskelbta viešai, viešame renginyje, reikalaujame ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio rašto gavimo dienos, ją paneigti taip pat viešu būdu, patalpinant Plungės rajono savivaldybės tinklalapyje ir/arba vietos laikraštyje tekstą su tikrovės neatitinkančių teiginių paneigimu:
„2022-07-06 13 val. Plungės miesto estradoje įvykusioje diskusijoje pavadinimu „Diskusija: mero pažadai Plungėje“ mano, Audriaus Klišonio išsakyti teiginiai apie UAB „Plungės šilumos tinklai“ įvykdytą jungiamosios trasos projektą, konkrečiai: “Padarytas tas sužiedinimas, kuris realiai neneša naudos“, „Įkišta 1,2 milijonų eurų, kurie neduoda visiškai jokios ekonominės naudos“ ir „Jau 1,2 milijonų įdėta į neveikiantį dalyką“ neatitinka tikrovės ir žemina UAB „Plungės šilumos tinklai“ dalykinį vardą bei reputaciją“.
Nustatytu terminu nesulaukę Bendrovės dalykinę reputaciją žeminančios informacijos paneigimo, būsime priversti ginti savo pažeistas teises teismine tvarka.
Savo ruožtu, papildomai kreipiamės į Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją su prašymu įvertinti, ar mero Audriaus Klišonio veiksmai, kuriais jis paskleidė apie savivaldybės valdomos įmonės veiklą tikrovės neatitinkančią ir Bendrovės vardą žeminančią informaciją, yra suderinami su Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso reikalavimais."
 

2022-07-07 13:27