Naujiena


DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS NEPRIKLAUSOMUS NARIUS ATRANKOS

2023 09 07

Plungės rajono savivaldybės meras inicijuoja kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 170535455, adresas: V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė, valdybos trijų nepriklausomų narių pareigas:

  1. vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ir audito) srityje, vietą;
  2. vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;
  3. vieno nepriklausomo nario, turinčio šilumos ūkio srityje, vietą.

Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai).

Valdybos narių skaičius – 5 (penki), iš jų 3 (trys) yra nepriklausomi valdybos nariai (nuo 2023 m. naujos kadencijos).
Atlygis – 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto atlygio dydžio.

Su dokumentu galima susipažinti čia. 

Aktualios nuorodos:

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.plungessiluma.lt/
Bendrovės strategija:

https://www.plungessiluma.lt/uploads/Dokumentai/Investuotojams/PST%20veiklos%20strategija%202022-2024.pdf

Plungės rajono savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei:

https://www.plungessiluma.lt/uploads/Administracine_informacija/Lukesciai2022.pdf

VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie atrankas:

https://governance.lt/kolegialus-organai/

Aprašas, pagal kurį bus vykdoma atranka: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra – MB „Personalo guru“.


2023-09-07 07:08