Naujiena


Aukcione parduodamas automobilis VW TRANSPORTER

2020 08 27

          UAB Plungės šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), įsikūrusi adresu V. Mačernio g. 19, 90142 Plungė, juridinis asmens kodas 170535455,tel. (8 448) 72077, faks. (8 448) 51854, el. p. info@plungessiluma.lt, tinklalapis www.plungessiluma.lt, vykdo pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Bendrovės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto pardavimą viešame tiesioginiame aukcione.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. bendrovės adresu: V. Mačernio g. 19, 90142 Plungė.
Aukcionas vyks 2020 m. rugsėjo 17 d. 9.00 val. bendrovės adresu: V. Mačernio g. 19, 90142 Plungė 208 kab.
Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje nuo 8.30 iki 8.55 val., aukciono dalyvių registracijos žurnale. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.
Išsami informacija apie parduodamą turtą:
 
  Automobilis VW TRANSPORTER 2007 m., WV1ZZZ7JZ7X026919,  75 kW, variklis 1896 cm3, dyzelinas, pradinė pardavimo kaina 3500.00 Eur (Trys tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct), minimalus kainos didinimo intervalas 50.00 Eur (Penkiasdešimt eurų).
 
Dėl automobilio apžiūros kreiptis į šildymo ir KV priežiūros specialistą  Artūrą Piekų, mob. tel. Nr. 8-617-81591 arba elektroniniu paštu arturas@plungessiluma.lt.
Atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka: už aukcione nusipirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą LT767300010002560846, AB Swedbank, b. k. 73000, per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos. Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą per 3 darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo. Aukciono dalyvio mokesčio nėra.

2020-08-28 08:56