Priskaičiuotas vidutinis mėn. atlyginimas

 

Vadovai

Specialistai

Darbininkai

Daugiabučių namų šildymo ir karšto
vandens sistemų
priežiūros padalinys

2016 m. Darbo užmokestis
1627 Eur
1011 Eur 615 Eur
769 Eur
Darbuotojų sk.
4
15 33 5
2017 m.
1 ketv.
Darbo užmokestis 1696 Eur 1036 Eur 610 Eur 776 Eur
Darbuotojų sk.
4 15 39
5
2017 m.
2 ketv.
Darbo užmokestis
1684 Eur 1076 Eur 665 Eur 795 Eur
Darbuotojų sk. 4
14 29
4

2017 m.

3 ketv.

Darbo užmokestis 1680  Eur
1088 Eur
691 Eur
815 Eur
Darbuotojų sk. 4
13 24 4
2017 m.

4 ketv.

Darbo užmokestis 1684 Eur
1078 Eur
633 Eur
844 Eur
Darbuotojų sk.
4
13
37 4
2017 m. Darbo užmokestis
1686 1069
650 830
Darbuotojų sk.
4 14
32

4

2018 m.

1 ketv

Darbo užmokestis 1783 1105
689 854
Darbuotojų sk.
3 12 39 4
2018 m. 2 ketv. Darbo užmokestis 1823 1200 769 888
Darbuotojų sk. 2 12 24 3
2018 m. 3 ketv. Darbo užmokestis
1791 1186 755 872
Darbuotojų sk. 2
13 21
4
2018 m. 4 ketv. Darbo užmokestis
1824 1143 725 869
Darbuotojų sk.
3
13
36 4